+387 65 45 45 30
Qstation blog

Šta je TEHNIČKI INTERVJU?

Miloš Nikolić

Šta je tehnički intervju?

Tehnički intervju je jedan od segmenata procesa selekcije kandidata za određenu poziciju tokom kog se vrši analiza vještina, kompetencija, znanja i iskustva kandidata.     

Da li se razlikuju tehnički intervjui u odnosu na poziciju i senioritet pozicije za koju se aplicira?

Tehnički intervjui se razlikuju od jedne pozicije do druge, a takođe razlikuju se i prema stepenu znanja koje se očekuje od osobe koja će doći na ponuđenu poziciju. To znači da ukoliko se aplicira na seniorsku ili medior poziciju, intervju će biti mnogo zahtjevniji, gdje će naglasak biti na iskustvu u konkretnim situacijama na projektima i izazovima da se oni prevaziđu, dok sa druge strane od juniora očekujemo generalno osnovno znanje koje ima potencijal da se kroz obuku i konkretan rad poboljša.  

Kako izgleda tehnički intervju za više pozicije?

Za više pozicije tehnički intervjui su dosta zahtjevniji i mogu duže da traju, a vrijeme je raspoređeno na predstavljanje sebe, pozicije koje su ranije zauzimali, odgovornosti i zaduženja na projektima koje su radili, alate koje su koristili, programske jezike itd. Nakon toga obično slijedi analiza portfolia kandidata, a nakon toga kandidat potencijalno može dobiti mini zadatak na kom radi na licu mjesta, sa podijeljenim ekranom, što može da bude prilično stresno.

Za juniorske pozicije pretpostavljamo da je ipak malo lakši proces?

Što se tiče juniorskih pozicija, naročito ukoliko ne postoji formalno obrazovanje koje je usko vezano za informacione tehnologije, najvažnije je da osoba može da demonstrira stečeno znanje, ali ne putem biografije ili dokumenta u kom je izlistano koje je obuke pohađala, već putem konkretnih projekata koje je radila, odnosno portfolia. Ovi projekti mogu biti i izmišljeni, koje je kandidat sam sebi zadavao, važno je samo da demonstriraju stečeno znanje i pristup u radu. Za programerske pozicije, poželjno je da imate svoj nalog na GitHub-u i da omogućite pristup svojim radovima, a za dizajnerske pozicije radovi se mogu podijeliti u Figmi ili nekom sličnom online okruženju. Takođe, mogu se objediniti u jedinstven portfolio koji može da se dostavi u različitim formatima, najčešće je to PDF, a koji predstavlja relevantne projekte i vaš doprinos. Potrudite se da PDF koji dostavite takođe bude pregledan, uredan i dizajniran.


Šta je najvažnije tokom tehničkog intervjua za juniorsku poziciju?

Ono što je apsolutno veoma važno jeste da kandidat stoji iza svog rada, to jest da to što dostavi je zaista i uradio, bilo kakav plagijat će se vjerovatno jako brzo otkriti jer za razliku od intervjua za više pozicije, fokus intervjua će primarno biti na vašem prethodnom radu i ulaziće se u detalje pojedinačnih projekata koje ste dostavili. Zato budite iskreni u predstavljanju iskustva i znanja koje posjedujete. Takođe, vaš portfolio će pokazati i vašu zainteresovanost i entuzijazam za određenu oblast i otkriti mnogo toga što se iz same biografije i izlistanih alata ne može vidjeti.   

Kako se najbolje pripremiti za tehnički intervju?

Pored već pomenutih projekata koji mogu da vas izdvoje u odnosu na druge kandidate i toga da stojite iza svog rada, važno je i da dobro proučite zahtjeve kompanije za ponuđenu poziciju. Svaka kompanija će vjerovatno za sličnu poziciju imati ipak malo drugačije opise i zahtjeve. Budite detaljni i pročitajte za svaku poziciju na koju aplicirate šta se tačno traži u sklopu nje i budite spremni na svaki zahtjev da imate ponuđen odgovor. Ako neki zahtjevi izlaze iz vaših okvira barem se informišite šta je to što traže, pogledajte nekoliko video tutorijala o tome kako biste pokazali interesovanje iako nemate konkretno iskustvo u toj oblasti.

Izdvoji nekog kandidata koji se dobro pokazao, primjer dobre prakse, i nekog ko nije, primjer greške, i zašto?

Nije dobro generalno odgovoriti na pitanje “ne znam”, uvijek je bolja opcija prokomentarisati sa sagovornikom jer, kao i televizijski intervju, ako nema obostranog učešća, razgovor uglavnom krene nekako u pogrešnom smjeru. Iznošenje svojih stavova u toku diskusije od strane kandidata može napraviti bitnu razliku i ukazati da kandidat ima određeno iskustvo i specifične vještine. Najveća greška je lažno se predstavljati, a to se na tehničkom intervjuu veoma lako može zaključiti.

Nazad