Uvod u Data Science

Uđite u svijet podataka i mašinskog učenja. Naučite kako manipulisati, iskorištavati i raditi sa podacima.
Predavač:
960 KM
1540 KM

Detaljnije

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

“The world is one big data problem”, zaključio je Andrew McAfee. Ako želiš ući u svijet Data Science oblasti i biti dio rješavanja svjetskih problema, kroz ovaj kurs ćeš naučiti osnove potrebne upravo za početak.

Kroz rad sa popularnim alatima naučićeš da koristiš najpoznatiji programski jezik u Data Science-u – Python, manipulisaćeš i vizualizovati informacije/podatke, zatim naučiti kako da dobiješ vrijedan uvid i predikcije od tih podataka upotrebom mašinskog učenja.

Šta ćete naučiti

Sadržaj kursa

 • Podešavanje radnog okruženja
 • Upoznavanje sa Jupyter Notebook-om
 • Python osnove – liste, funkcije, paketi…
 • Upoznavanje sa Numpy bibliotekom
 • Uvod u Pandas i upoznavanje sa raznim Pandas funkcionalnostima i
  operacijama (GroupBy, Merging, Joining, Concatenation, Transforming, Slicing
  and Indexing, Series, DataFrames…)
 • Upoznavanje, osnove i rad sa Matplotlib bibliotekom
 • Upoznavanje, osnove i rad sa Seaborn bibliotekom
 • Upoznavanje sa konceptom i principima mašinskog učenja
 • Upoznavanje sa Supervised i Unsupervised Machine Learning segmentima i
  njihovim algoritmima (Linear Regression, Logistic Regression, Decision Trees,
  SVM. Naive Bayes, KNN, Random Forest…)

O predavaču

Gojko Galonja

Predavač u Q Station-u

Smatram da je posao kojim se bavim, shvaćen u širem smislu, igra u kojoj se zabavljamo. Pored ljubavi prema onome što radim, u slobodno vrijeme rekreativno praktikujem mješovite borilačke vještine. Takođe, u slobodno vrijeme rado čitam filosofsku i psihološku literaturu i sviram kahon.

Informacije

 • 08.03.2021 - 04.06.2021

Večernji termini radnim danima

36 časova
Banja Luka / Online

Online ili u učionici

Za pojedine kurseve omogućili smo uživo u učionici i online u realnom vremenu.

Nastava u učionici – Obuke se odvijaju u našem hub-u u Banja Luci, na adresi Petra Preradovića 12.

Online – Obuka se odvija putem naše online platforme za edukaciju u realnom vremenu. Svi polaznici koji pohađaju nastavu na ovaj način imaju dvostranu interakciju sa predavačima i mogućnost razmjene materijala, baš kao da su u učionici.

Napomena: Online nastava nije moguća na svim kursevima koje nudi Q Station.

Plaćanje

Na 6 jednakih mjesečnih rata bez kamate
Svim polaznicima omogućavamo da cijenu kursa plate u šest jednakih mjesečnih rata bez kamate uz minimalnu papirologiju.


Plaćenje u 24 mjesečne rate sa grejs periodom od 9 mjeseci bez kamata
Zahvaljujući partnerstvu sa Agencijom za razvoj preduzeća (EDA) i MF Bankom, omogućili smo za naše polaznike i beskamatne kredite za kurseve (jedan ili više kurseva – npr. osnovni i napredni kurs) čiji je ukupni iznos preko 1000.00KM. Time je omogućeno da kurseve plaćate tek nakon 9 mjeseci od početka prvog kursa (grejs period) do 24 rate bez ikakvih kamata i troškova obrade kredita. Uslov za dobijanje ovog beskamatnog kredita jeste da na bilo koji način vi ili sudužnik (može biti i član porodice) možete dokazati da ostvarujete mjesečni prihod u minimalnom iznosu od vrijednosti mjesečne rate kredita.


Cjelokupan iznos
Svim polaznicima koji odluče unaprijed platiti cjelokupan iznos kursa odobrava se dodatnih 5% popusta na ugovorenu cijenu kursa.

Napomena: Cijene kurseva su izražene u konvertibilnim markama i bez PDV-a (17%).

Često postavljena pitanja

Bilo da ste odabrali kurs u učionici (u Banja Luci) ili online, vi ćete imati direktnu interakciju sa predavačem u realnom vremenu i radićete prema istom planu i programu. Iz tih razloga, nema razlike u kvalitetu izvođenja nastave bez obzira na način na koji pohađate kurs.
Većina naših kurseva organizovana je po principu 3+2. Tokom prvog dijela, odnosno 3 mjeseca aktivne obuke (12 sedmica / 24 blok časa/ 48 školskih časova / 36 sati nastave), na časovima stičete znanja planirana kroz plan i program kursa. Drugi dio obuke se odnosi na samostalni rad bez učešća predavača (s tim da imate jednu “Joker pomoć”). Cilj praktičnog dijela kursa je da dokažete svoje stečeno znanje na realnom projektu koji je ujedno i vaša sertifikacija, ali i da imate samostalni rad kojeg možete pokazati i demonstrirati potencijalno novom poslodavcu ili novom klijentu.
Svaki kurs možete platiti u 6 jednakih mjesečnih rata bez ikakvih troškova obrade i kamata. Procedura je vrlo jednostavna, a podrazumijeva potpisivanje Ugovora bez ikakvih garancija i posebnih uslova. Ukoliko vam 6 mjesečnih rata nije dovoljno i treba vam više vremena za otplatu, možete iskoristiti mogućnost plaćanja putem MF Banke, zahvaljujući parterstvu sa Agencijom za razvoj preduzeća (EDA). MF Banka vam omogućava kreditiranja sa grejs periodom od 9 mjeseci i mogućnost plaćanja do 24 mjesečne rate, bez kamate. Više informacija možete pronaći na sljedećem uputstvu: Uputstvo za kredit MF Banke.
Ukoliko nemate vlastiti laptop, to nije prepreka pohađanju nastave. Mi ćemo vam obezbijediti potrebnu opremu – desktop računare i laptope koje ustupamo polaznicima na korištenje za vrijeme trajanja nastave. Ipak, naša preporuka je da imate vlastiti računar i da ga koristite na časovima radi ispunjavanja zadataka i daljeg usavršavanja.

Povezani kursevi

Cijena mjesečne rate već od 59.00KM

Drugi kursevi

Previous
Next
Prijavi se
Uvod u Data Science
960 KM
Kupi još 1 kurs zajedno sa "Uvod u Data Science " i ostvari popust
Prijavi se
Cijena mjesečne rate već od 59.00KM