React

React je jedna od najkvalitetnijih biblioteka za izradu korisničkih interfejsa i web aplikacija. Ukoliko poznajete osnove JavaScript programskog jezika, ne propustite da nadogradite ovo znanje upoznavanjem sa trenutno najpopularnijim frontend framework-om!
Predavač:
600 KM
850 KM

Detaljnije

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Popularnost React-a leži u njegovoj funkcionalnosti jer omogućava da aplikacije budu brze, jednostavne i lako skalabilne. Kako? U React-u gradi se mnoštvo malih komponenti od kojih je svaka odgovorna za neku funkcionalnost. Kombinacijom ovih komponenti nastaju velike web aplikacije, pri čemu je moguće vršiti izmjenu podataka bez potrebe za osvježavanjem same stranice. React je biblioteka otvorenog koda za JavaScript što omogućava da se ona stalno proširuje i pruža nove opcije koje se u vještim rukama programera pretvaraju u interfejse koji oduzimaju dah. Postani i ti jedan od njih!

Šta ćete naučiti

Plan i program:

– ES6
– Spread i rest operator
– Arrow funkcije
– Destructuring

– Šta je React
– U kojim situacijama ga koristiti
– Koje su njegove prednosti i mane

– Postavljanje projekta sa create-react-app
– Šta su komponente i kako ih pisati
– Prosljeđivanje podataka između komponenti korištenjem props-ova

– Šta su hook-ovi
– Stanja i useState
– Side efekti i useEffect
– useCallback

– Inline styles
– Plain CSS
– Styled Components / CSS moduli

– Asinhrono programiranje
– Promisi i async/await
– Fetch API / axios
– Obrada grešaka

– Pravljenje modala i korištenje React portala
– useRef hook

– Šta je Redux i kada se koristi
– Alternativne biblioteke za state management
– Dodavanje Redux store-a u aplikaciju
– Rad sa Reduxom
– Efikasniji rad sa Reduxom – Redux toolkit

– Testiranje performansi i načini optimizacije
– Tehnike za optimizaciju – useMemo, React.memo, useCallback

– Environment varijable
– Pripremanje i pakovanje koda za produkciju
– Instalacija lokalnog servera
– Deployment React aplikacije na lokalni server

– Strogo tipizirani i slabo tipizirani jezici
– Šta je typescript
– Dodavanje typescripta u React projekat
– Typescript vs Javascript

O predavaču

Trenutno sam zapsolen kao Softver inženjer u kompaniji Alea Partners. U svijet programiranja sam ušao prije osam godina, a svoje znanje sam stekao kroz studije na Elektrotehničkom fakultetu. Posljednje tri godine aktivno se bavim razvojem Web i desktop aplikacija. Programiranje sam zavolio jer imam priliku da učim i radim na različitim projektima, budem u korak sa novim tehnologijama, nadopunjujem i usavršavam svoje postojeće znanje. Ako bih morao da izaberem jednu tehnologiju koju volim da radim to bi bio React….

Informacije

  • 07.03.2022 - 10.06.2022

Večernji termini radnim danima.

48 časova
Petra Preradovića 12, Banja Luka

Online ili u učionici

Za pojedine kurseve omogućili smo uživo u učionici i online u realnom vremenu.

Nastava u učionici – Obuke se odvijaju u našem prostoru u Banjaluci, na adresi Petra Preradovića 12.

Online – Obuka se odvija putem naše online platforme za edukaciju u realnom vremenu. Svi polaznici koji pohađaju nastavu na ovaj način imaju dvostranu interakciju sa predavačima i mogućnost razmjene materijala, baš kao da su u učionici.

Napomena: Online nastava nije moguća na svim kursevima koje nudi Q Station.

Plaćanje

Na 4 jednake mjesečne rate bez kamate
Svim polaznicima omogućavamo da cijenu kursa plate u četiri jednake mjesečne rate bez kamate uz minimalnu papirologiju.

Plaćenje u 24 mjesečne rate sa grejs periodom od 9 mjeseci bez kamata
Zahvaljujući partnerstvu sa Agencijom za razvoj preduzeća (EDA) i MF Bankom, omogućili smo za naše polaznike i beskamatne kredite za kurseve (jedan ili više kurseva – npr. osnovni i napredni kurs) čiji je ukupni iznos preko 1000.00KM. Time je omogućeno da kurseve plaćate tek nakon 9 mjeseci od početka prvog kursa (grejs period) do 24 rate bez ikakvih kamata i troškova obrade kredita. Uslov za dobijanje ovog beskamatnog kredita jeste da na bilo koji način vi ili sudužnik (može biti i član porodice) možete dokazati da ostvarujete mjesečni prihod u minimalnom iznosu od vrijednosti mjesečne rate kredita.

Cjelokupan iznos
Svim polaznicima koji odluče unaprijed platiti cjelokupan iznos kursa odobrava se dodatnih 5% popusta na ugovorenu cijenu kursa.

Napomena: Cijene kurseva su izražene u konvertibilnim markama i bez PDV-a (17%).

Često postavljena pitanja

Bilo da ste odabrali kurs u učionici (u Banja Luci) ili online, vi ćete imati direktnu interakciju sa predavačem u realnom vremenu i radićete prema istom planu i programu. Iz tih razloga, nema razlike u kvalitetu izvođenja nastave bez obzira na način na koji pohađate kurs.

Većina naših kurseva organizovana je po principu 3+1. Tokom prvog dijela, odnosno 3 mjeseca aktivne obuke (12 sedmica / 24 blok časa/ 48 školskih časova / 36 sati nastave), na časovima stičete znanja planirana kroz plan i program kursa. Drugi dio obuke se odnosi na samostalni rad bez učešća predavača (s tim da imate jednu “Joker pomoć”). Cilj praktičnog dijela kursa je da dokažete svoje stečeno znanje na realnom projektu koji je ujedno i vaša sertifikacija, ali i da imate samostalni rad kojeg možete pokazati i demonstrirati potencijalno novom poslodavcu ili novom klijentu.

Svaki kurs možete platiti  na više jednakih mjesečnih rata bez  troškova obrade i kamata. Procedura je vrlo jednostavna, a podrazumijeva potpisivanje Ugovora bez ikakvih garancija i posebnih uslova. Ukoliko Vam broj mjesečnih rata odabranog kursa nije dovoljan i treba Vam više vremena za otplatu, možete iskoristiti mogućnost plaćanja putem MF Banke, zahvaljujući parterstvu sa Agencijom za razvoj preduzeća (EDA). MF Banka Vam omogućava kreditiranja sa grejs periodom od 9 mjeseci i mogućnost plaćanja do 24 mjesečne rate, bez kamate.

Ukoliko nemate vlastiti laptop, to nije prepreka pohađanju nastave. Mi ćemo vam obezbijediti potrebnu opremu – desktop računare i laptope koje ustupamo polaznicima na korištenje za vrijeme trajanja nastave. Ipak, naša preporuka je da imate vlastiti računar i da ga koristite na časovima radi ispunjavanja zadataka i daljeg usavršavanja.

Povezani kursevi

Cijena mjesečne rate već od 59.00KM

Drugi kursevi

Previous
Next
Prijavi se
React
600 KM
Prijavi se
Cijena mjesečne rate već od 59.00KM