Quality Assurance – manuelno testiranje softvera

Da li ste znali da se 40% vremena i rada potrebnog za razvoj softverskog proizvoda ulaže u različite oblike testiranja? Testeri imaju veoma važnu ulogu, a to je da zaštite kako kolege programere, tako i krajnje korisnike, time što će na vrijeme otkriti i upozoriti na sve potencijalne i postojeće probleme. Ovo je posao koji zahtijeva pedantnost i kreativnost, a svaki projekat donosi nešto novo!
Predavač:
600 KM
750 KM

Detaljnije

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Testiranje softvera i kontrola kvaliteta su obavezni segmenti razvoja softverskog proizvoda. Pomoću njih se utvrđuje njegova ispravnost i vrši se u svim fazama razvoja – od specifikacije zahtjeva do prihvatanja proizvoda od strane korisnika. Uloga testera je da pomogne da se što bolji proizvod plasira na tržište čime će se izbjeći i dodatni troškovi koji nastanu usljed rješavanja kasnijih „bagova“. Na kursu ćemo naučiti osnovne pojmove u vezi sa testiranjem, cijeli proces i ulogu QA od high level faze – planiranja pa do isporučivanja produkta klijentu. Naučićemo kako da pišemo test case, kako da prijavljujemo „bugove“ i proći ćemo kroz osnovne test menadžment alate koji se koriste prilikom testiranja. Takođe, konceptualno ćemo proći kroz različite nivoe testiranja (API, Database, mobilne aplikacije) da bi se steklo osnovno znanje koje se kasnije može nadograditi kroz samostalno istraživanje. Tokom kursa imaćemo i zadatke i dodatne materijale za učenje, da bi se znanje stečeno na časovima nadogradilo. Kao bitan dio biće i priprema za intervju, prolazak kroz najčešća pitanja kao i pisanje biografije. Ideja je da se pokuša prenijeti iskustvo stečeno kroz rad na različitim projektima i u različitim poslovnim okruženjima na polaznike i na taj način pokušati ih pripremiti na najbolji način za novi poziv.

Šta ćete naučiti

Sadržaj kursa

– Pregled kursa
– Značaj softverskih rješenja
– Uobičajeni izazovi prilikom razvoja softvera
– Zašto softver ima „bagove“?
– Šta je to kvalitet?
– Principi testiranja
– Uloga i odgovornosti QA manualnog testera
– Kako izgleda jedan radni dan

– Različite metode (black box, white box, UAT itd)
– Različiti nivoi (unit testing, integration testing, itd)
– Sistemsko testiranje

– Waterfall
– Agile
      – Uvod u Scrum – sastanci i uloge
      – Uvod u Kanban

– STLC / SDLC (test strategija, test plan)
– Koncepti razvojnih okruženja, koncept verzionisanja koda i rada u timu- git flow, brenčevi, kreiranje PR-a
– CI/CD koncepti i rilis proizvoda
– Rad sa Jirom – statusi na Jiri
– Detaljan opis jednog sprinta (dan po dan)

– Različite uloge i odnosi
– Kako komunicirati sa različitim članovima tima
– Obavezne komunikacione vještine za QA
– Načini komunikacije ukoliko dođe do rizika

– Izvori testne dokumentacije: Requirement tracebility matrix, User story
– Plan testiranja, test suite, testni scenario, testni case
– Dizajn testnih slučajeva – Testiranje web aplikacija – primjeri i terminologija

– Zaphire (Jira plugin), Test rail, Test Link, Trelo
– Pravila i primjeri

– Kako i kada pripremiti testne podatke
– Različiti pristupi u pripremanju testnih podataka
– Očekivani inputi i outputi

– Bug – pravila i primjeri
– Bugovi u agilnom procesu rada- pravila (bug, ispravka, ozbiljnost, prioritet,
itd)
– Životni ciklus defekta
– Najčešći defekti
– Re-testiranje
– Regresija
– Kriterijumi za zatvaranje testiranja

– Kako napisati izvještaj (Excel, Jira, Test rail, itd)
– Primjeri
– Izvještaji za različite faze u agilnom procesu (sprint, prerelease, release, itd)
– Pokrivenost produkta sa testovima

– Putty,
– Bash,
– WinScp,
– Database client,
– VPN,
– Proxy,
– Docker,
– Virtual box,
– Postman,
– Browser Dev tools

– Razlika između Web i mobilnog pristupa testiranju
– IOS i Android – kako uraditi download, instalaciju i testiranje mobilne
aplikacije

– Najčešća pitanja na intervjuu
– Savjeti kako pripremiti dobar CV i LinkedIn profil
– Šta je standardni karijerni put za manualnog QA

Bonus: API manualno testiranje - Danijela Unufreščuk Lalović

– Razumijevanje HTTP zahtjeva/odgovora, URL, Query string parametri
– Razumijevanje HTTP metoda GET, POST, PUT, DELETE, PATCH, OPTIONS,
HEAD
– Xml i JSON->pregled
– Statusni kodovi
– Razumijevanje koncepta Web APIs i REST APIs, Endpoints
– API primjeri
– Izazovi API testiranja
– Šta treba testirati prilikom API testiranja
– GUI alati dostupni za API testiranje

– Kreiranje zahtjeva u Postman-u.
– Kreiranje kolekcija u Postman-u.
– Razumijevanje varijabli i okruženja u Postman-u.
– Autorizacija u Postman-u.
– Asserti/Testne skripte u Postman-u.
– Integracija komandne linije sa Newman-om.
– Primjeri kako validirati response i status kodove
– Razumijevanje parametara upita pri slanju zahtjeva za validaciju
statusnog koda
– Unos/export kolekcija pomoću Postman alata
– Kreiranje varijabli i njihova upotreba

Bonus: Uvod u e2e automatizaciju - Marko Bogićević

– Сelenium IDE
– Google Recorder panel 
– TestProject

– Zašto Cypress, a ne Selenium
– Kreiranje projekta 
– Pronalaženje elemenata
– Pisanje i pokretanje testova
– Cypress vs POM

O predavaču

Moje ime je Marko Bogćević i trenutno radim kao QA inžinjer. Imam preko 7 godina radnog iskustva a svoj put u svijet testiranja započeo sam kao Manual tester. Kao Team Lead vodio sam i mentorisao ljude najrazličitijih zanimanja gdje smo iz prve ruke prisustvovali stvaranju sjajnih i inovativnih proizvoda i rješenja. U ovom poslu svaki dan se dešava nešto novo i to je ta privlačna sila koja vas drži i konstanto tjera naprijed. Imam položen ISTQB – Foundation Level sertifikat i jednu malu opsjednutost Cypress-om. Po struci sam profesor filozofije i odatle dolazi moja želja da budem predavač.

Informacije

  • 12.09.2022 - 02.12.2022

Večernji termini radnim danima.

40 časova
Online

Način izvođenja nastave

Za pojedine kurseve omogućili smo uživo u učionici i online u realnom vremenu.

Nastava u učionici – Obuke se odvijaju u našem prostoru u Banjaluci, na adresi Petra Preradovića 12.

Online – Obuka se odvija putem naše online platforme za edukaciju u realnom vremenu. Svi polaznici koji pohađaju nastavu na ovaj način imaju dvostranu interakciju sa predavačima i mogućnost razmjene materijala, baš kao da su u učionici.

Napomena: Online nastava nije moguća na svim kursevima koje nudi Q Station.

Plaćanje

Na 4 jednake mjesečne rate bez kamate
Svim polaznicima omogućavamo da cijenu kursa plate u četiri jednake mjesečne rate bez kamate uz minimalnu papirologiju.

Plaćenje u 24 mjesečne rate sa grejs periodom od 9 mjeseci bez kamata
Zahvaljujući partnerstvu sa Agencijom za razvoj preduzeća (EDA) i MF Bankom, omogućili smo za naše polaznike i beskamatne kredite za kurseve (jedan ili više kurseva – npr. osnovni i napredni kurs) čiji je ukupni iznos preko 1000.00KM. Time je omogućeno da kurseve plaćate tek nakon 9 mjeseci od početka prvog kursa (grejs period) do 24 rate bez ikakvih kamata i troškova obrade kredita. Uslov za dobijanje ovog beskamatnog kredita jeste da na bilo koji način vi ili sudužnik (može biti i član porodice) možete dokazati da ostvarujete mjesečni prihod u minimalnom iznosu od vrijednosti mjesečne rate kredita.

Cjelokupan iznos
Svim polaznicima koji odluče unaprijed platiti cjelokupan iznos kursa odobrava se dodatnih 5% popusta na ugovorenu cijenu kursa.

Napomena: Cijene kurseva su izražene u konvertibilnim markama i bez PDV-a (17%).

Često postavljena pitanja

Bilo da ste odabrali kurs u učionici (u Banja Luci) ili online, vi ćete imati direktnu interakciju sa predavačem u realnom vremenu i radićete prema istom planu i programu. Iz tih razloga, nema razlike u kvalitetu izvođenja nastave bez obzira na način na koji pohađate kurs.

Većina naših kurseva organizovana je po principu 3+1. Tokom prvog dijela, odnosno 3 mjeseca aktivne obuke (12 sedmica / 24 blok časa/ 48 školskih časova / 36 sati nastave), na časovima stičete znanja planirana kroz plan i program kursa. Drugi dio obuke se odnosi na samostalni rad bez učešća predavača (s tim da imate jednu “Joker pomoć”). Cilj praktičnog dijela kursa je da dokažete svoje stečeno znanje na realnom projektu koji je ujedno i vaša sertifikacija, ali i da imate samostalni rad kojeg možete pokazati i demonstrirati potencijalno novom poslodavcu ili novom klijentu.

Svaki kurs možete platiti  na više jednakih mjesečnih rata bez  troškova obrade i kamata. Procedura je vrlo jednostavna, a podrazumijeva potpisivanje Ugovora bez ikakvih garancija i posebnih uslova. Ukoliko Vam broj mjesečnih rata odabranog kursa nije dovoljan i treba Vam više vremena za otplatu, možete iskoristiti mogućnost plaćanja putem MF Banke, zahvaljujući parterstvu sa Agencijom za razvoj preduzeća (EDA). MF Banka Vam omogućava kreditiranja sa grejs periodom od 9 mjeseci i mogućnost plaćanja do 24 mjesečne rate, bez kamate.

Ukoliko nemate vlastiti laptop, to nije prepreka pohađanju nastave. Mi ćemo vam obezbijediti potrebnu opremu – desktop računare i laptope koje ustupamo polaznicima na korištenje za vrijeme trajanja nastave. Ipak, naša preporuka je da imate vlastiti računar i da ga koristite na časovima radi ispunjavanja zadataka i daljeg usavršavanja.

Povezani kursevi

Cijena mjesečne rate već od 59.00KM

Drugi kursevi

Prethodno
Sljedeće
Prijavi se
Quality Assurance – manuelno testiranje softvera
600 KM
Prijavi se
Cijena mjesečne rate već od 59.00KM