Quality Assurance – automatsko testiranje softvera

Greške prilikom razvoja softvera su neminovne. One mogu biti trivijalne, ali isto tako i da značajno ometaju rad proizvoda. Stoga je veoma važno da što više njih se otkrije prije izlaska proizvoda na tržište. Automatsko testiranje je tu od presudnog značaja.
Predavač:
700 KM
900 KM

Detaljnije

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tokom razvoja softvera, testeri moraju da primjenjuju različite tipove testiranja, zavisno od toga u kojoj fazi se nalazi softver. Regresivno testiranje se veoma često primjenjuje da bi se osiguralo da nove izmjene nisu proizvele bugove na već završenim funkcionalnostima. Ovaj tip testiranja je veoma obiman i oduzima puno vremena manuelnim testerima. Zato je automatizacija test case-a siguran način da se može brzo i lako provjeriti stanje softvera u bilo kom momentu. To je razlog zašto danas većina softverskih rješenja podrazumijeva i automatske testove kao sastavni dio procesa razvoja softvera. Automatsko testiranje je simbioza tehničkog znanja i domenskog iskustva. Tester mora da posjeduje domensko znanje jer na osnovu njega piše test case i pristupa manuelnom testiranju. Nakon toga, kada je feature stabilan, prelazi se na pisanje automatskih testova koji će obezbijediti brzu i sigurnu provjeru najvažnijih dijelova sistema. Postoji nekoliko vrsta automatskih testova, zavisno od toga koji sloj sistema se testira. Mi ćemo se fokusirati na Web GUI testiranje kao najtraženije, a možda i najprijemčivije za početak učenja automatizacije. Kod ćemo pisati u Javi, koristićemo selenijum i testni framework TestNG. Takođe, implementiraćemo Allure reporting sistem i konceptualno preći neke napredne pojmove vezane za GUI automatizaciju.
Poželjno je da polaznici ovog kursa imaju osnovna znanja iz nekog od programskih jezika, uz napomenu da će fokus tokom kursa biti prvenstveno na programskom jeziku Java.

Šta ćete naučiti

Sadržaj kursa

– Plan testiranja
– Testni scenarij
– Test Case

– Uvod u objektno orijentisano programiranje
– Uvod u Javu
– Instaliranje IntelliJ Idea
– Loops, Arrays and Functions
– Klase i metode
– Razlike između Java i C# programskih jezika

– Uvod u Selenium
– Selenium komponente
– Selenium WebDriver interfejs
– Automation Framework 

– Java
– IntelliJ
– Selenium
– GitHub
– JUnit
– Cucumber
– Gherkin

 

O predavaču

Osnivač kompanije QA Revealed i predavač. Više od 20 godina iskustva u IT industriji, održao preko 100 različitih seminara i kurseva na različite teme (QA, C#, SQL, BDD, Agile…). U InterVenture kompaniji radi za švajcarskog klijenta TX Group na poziciji QA inženjera i Product Owner-a. Radi kao predavač u Come Trade školi kodiranja.

Informacije

  • 12.09.2022 - 11.11.2022

Večernji termini radnim danima.

32 časova
Online

Način izvođenja nastave

Za pojedine kurseve omogućili smo uživo u učionici i online u realnom vremenu.

Nastava u učionici – Obuke se odvijaju u našem prostoru u Banjaluci, na adresi Petra Preradovića 12.

Online – Obuka se odvija putem naše online platforme za edukaciju u realnom vremenu. Svi polaznici koji pohađaju nastavu na ovaj način imaju dvostranu interakciju sa predavačima i mogućnost razmjene materijala, baš kao da su u učionici.

Napomena: Online nastava nije moguća na svim kursevima koje nudi Q Station.

Plaćanje

Na 4 jednake mjesečne rate bez kamate
Svim polaznicima omogućavamo da cijenu kursa plate u četiri jednake mjesečne rate bez kamate uz minimalnu papirologiju.

Plaćenje u 24 mjesečne rate sa grejs periodom od 9 mjeseci bez kamata
Zahvaljujući partnerstvu sa Agencijom za razvoj preduzeća (EDA) i MF Bankom, omogućili smo za naše polaznike i beskamatne kredite za kurseve (jedan ili više kurseva – npr. osnovni i napredni kurs) čiji je ukupni iznos preko 1000.00KM. Time je omogućeno da kurseve plaćate tek nakon 9 mjeseci od početka prvog kursa (grejs period) do 24 rate bez ikakvih kamata i troškova obrade kredita. Uslov za dobijanje ovog beskamatnog kredita jeste da na bilo koji način vi ili sudužnik (može biti i član porodice) možete dokazati da ostvarujete mjesečni prihod u minimalnom iznosu od vrijednosti mjesečne rate kredita.

Cjelokupan iznos
Svim polaznicima koji odluče unaprijed platiti cjelokupan iznos kursa odobrava se dodatnih 5% popusta na ugovorenu cijenu kursa.

Napomena: Cijene kurseva su izražene u konvertibilnim markama i bez PDV-a (17%).

Često postavljena pitanja

Bilo da ste odabrali kurs u učionici (u Banja Luci) ili online, vi ćete imati direktnu interakciju sa predavačem u realnom vremenu i radićete prema istom planu i programu. Iz tih razloga, nema razlike u kvalitetu izvođenja nastave bez obzira na način na koji pohađate kurs.

Većina naših kurseva organizovana je po principu 3+1. Tokom prvog dijela, odnosno 3 mjeseca aktivne obuke (12 sedmica / 24 blok časa/ 48 školskih časova / 36 sati nastave), na časovima stičete znanja planirana kroz plan i program kursa. Drugi dio obuke se odnosi na samostalni rad bez učešća predavača (s tim da imate jednu “Joker pomoć”). Cilj praktičnog dijela kursa je da dokažete svoje stečeno znanje na realnom projektu koji je ujedno i vaša sertifikacija, ali i da imate samostalni rad kojeg možete pokazati i demonstrirati potencijalno novom poslodavcu ili novom klijentu.

Svaki kurs možete platiti  na više jednakih mjesečnih rata bez  troškova obrade i kamata. Procedura je vrlo jednostavna, a podrazumijeva potpisivanje Ugovora bez ikakvih garancija i posebnih uslova. Ukoliko Vam broj mjesečnih rata odabranog kursa nije dovoljan i treba Vam više vremena za otplatu, možete iskoristiti mogućnost plaćanja putem MF Banke, zahvaljujući parterstvu sa Agencijom za razvoj preduzeća (EDA). MF Banka Vam omogućava kreditiranja sa grejs periodom od 9 mjeseci i mogućnost plaćanja do 24 mjesečne rate, bez kamate.

Ukoliko nemate vlastiti laptop, to nije prepreka pohađanju nastave. Mi ćemo vam obezbijediti potrebnu opremu – desktop računare i laptope koje ustupamo polaznicima na korištenje za vrijeme trajanja nastave. Ipak, naša preporuka je da imate vlastiti računar i da ga koristite na časovima radi ispunjavanja zadataka i daljeg usavršavanja.

Povezani kursevi

Cijena mjesečne rate već od 59.00KM

Drugi kursevi

Prethodno
Sljedeće
Prijavi se
Quality Assurance – automatsko testiranje softvera
700 KM
Prijavi se
Cijena mjesečne rate već od 59.00KM