Python

Python je veoma fleksibilan programski jezik sa mnoštvom primjena i idealan je uvod u programiranje jer čitanje i pisanje u njemu je veoma lako. Dobio je naziv po Letećem cirkusu Montija Pajtona, kultnoj humorističkoj seriji, čime nam je autor poručio da programiranje može da bude i zabavno.
Predavač:
750 KM
850 KM

Detaljnije

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ovaj kurs i Python programski jezik naročito su pogodni za osobe koje tek ulaze u svijet programiranja. Njegova upotreba je veoma raširena, koriste ga neke od najvećih kompanija, kao što su YouTube, Pinterest, Dropbox, NASA, njujorška berza i mnogi drugi. Python se takođe zove i hakerskim programskim jezikom i ima veliku primjenu u bezbjednosti i testiranju mreža i sistema. Python može da se kombinuje i sa drugim programskim jezicima, a ukoliko savladate i popularni Django framework, možete da ga koristite i za kreiranje sjajnih interaktivnih internet stranica i portala, sa mnoštvom funkcija za korisnike. Koja primjena Python jezika Vas najviše interesuje?

Šta ćete naučiti

Plan i program:

– Istorijski prikaz
– Upoznavanje sa osnovnim konceptima
– Uvod u varijable i osnovne operacije
– Rad sa funkcijama
– Upoznavanje sa naprednim tipovima podataka
– Petlje i uslovi grananja

– Uvod u OOP
– Rad sa klasama
– Nasljeđivanje
– Paketi i moduli

– Rad sa binarnim fajlovima
– Rad sa tekstualnim fajlovima
– Rad sa CSV i Excel fajlovima

– Osnovni pojmovi u BP
– Vrste BP
– Relacione BP
– Dokument BP

– Osnovni pojmovi u REST-u
– Pisanje REST servisa

O predavaču

Ognjen Djukić
Ognjen Djukić

Backend developer

Ja sam backend developer i trenutno radim u kompaniji Klika. Prethodno sam radio u kompaniji RT-RK kao Embedded developer. Oduvijek težim ka tome da prenesem svoje znanje ljudima koji žele naučiti nešto novo iz IT svijeta. Svoju IT karijeru sam počeo onog dana kada sam upisao Elektrotehnički fakultet u Banjoj Luci, i na prvoj godini se upoznao sa programskim jezikom C. Nakon toga je uslijedio niz drugih programskih jezika kao sto su C++, Java i C#….

Informacije

  • 12.09.2022 - 16.12.2022

Večernji termini radnim danima.

48 časova
Online

Način izvođenja nastave

Za pojedine kurseve omogućili smo uživo u učionici i online u realnom vremenu.

Nastava u učionici – Obuke se odvijaju u našem prostoru u Banjaluci, na adresi Petra Preradovića 12.

Online – Obuka se odvija putem naše online platforme za edukaciju u realnom vremenu. Svi polaznici koji pohađaju nastavu na ovaj način imaju dvostranu interakciju sa predavačima i mogućnost razmjene materijala, baš kao da su u učionici.

Napomena: Online nastava nije moguća na svim kursevima koje nudi Q Station.

Plaćanje

Na 4 jednake mjesečne rate bez kamate
Svim polaznicima omogućavamo da cijenu kursa plate u četiri jednake mjesečne rate bez kamate uz minimalnu papirologiju.

Plaćenje u 24 mjesečne rate sa grejs periodom od 9 mjeseci bez kamata
Zahvaljujući partnerstvu sa Agencijom za razvoj preduzeća (EDA) i MF Bankom, omogućili smo za naše polaznike i beskamatne kredite za kurseve (jedan ili više kurseva – npr. osnovni i napredni kurs) čiji je ukupni iznos preko 1000.00KM. Time je omogućeno da kurseve plaćate tek nakon 9 mjeseci od početka prvog kursa (grejs period) do 24 rate bez ikakvih kamata i troškova obrade kredita. Uslov za dobijanje ovog beskamatnog kredita jeste da na bilo koji način vi ili sudužnik (može biti i član porodice) možete dokazati da ostvarujete mjesečni prihod u minimalnom iznosu od vrijednosti mjesečne rate kredita.

Cjelokupan iznos
Svim polaznicima koji odluče unaprijed platiti cjelokupan iznos kursa odobrava se dodatnih 5% popusta na ugovorenu cijenu kursa.

Napomena: Cijene kurseva su izražene u konvertibilnim markama i bez PDV-a (17%).

Često postavljena pitanja

Bilo da ste odabrali kurs u učionici (u Banja Luci) ili online, vi ćete imati direktnu interakciju sa predavačem u realnom vremenu i radićete prema istom planu i programu. Iz tih razloga, nema razlike u kvalitetu izvođenja nastave bez obzira na način na koji pohađate kurs.

Većina naših kurseva organizovana je po principu 3+1. Tokom prvog dijela, odnosno 3 mjeseca aktivne obuke (12 sedmica / 24 blok časa/ 48 školskih časova / 36 sati nastave), na časovima stičete znanja planirana kroz plan i program kursa. Drugi dio obuke se odnosi na samostalni rad bez učešća predavača (s tim da imate jednu “Joker pomoć”). Cilj praktičnog dijela kursa je da dokažete svoje stečeno znanje na realnom projektu koji je ujedno i vaša sertifikacija, ali i da imate samostalni rad kojeg možete pokazati i demonstrirati potencijalno novom poslodavcu ili novom klijentu.

Svaki kurs možete platiti  na više jednakih mjesečnih rata bez  troškova obrade i kamata. Procedura je vrlo jednostavna, a podrazumijeva potpisivanje Ugovora bez ikakvih garancija i posebnih uslova. Ukoliko Vam broj mjesečnih rata odabranog kursa nije dovoljan i treba Vam više vremena za otplatu, možete iskoristiti mogućnost plaćanja putem MF Banke, zahvaljujući parterstvu sa Agencijom za razvoj preduzeća (EDA). MF Banka Vam omogućava kreditiranja sa grejs periodom od 9 mjeseci i mogućnost plaćanja do 24 mjesečne rate, bez kamate.

Ukoliko nemate vlastiti laptop, to nije prepreka pohađanju nastave. Mi ćemo vam obezbijediti potrebnu opremu – desktop računare i laptope koje ustupamo polaznicima na korištenje za vrijeme trajanja nastave. Ipak, naša preporuka je da imate vlastiti računar i da ga koristite na časovima radi ispunjavanja zadataka i daljeg usavršavanja.

Povezani kursevi

Plaćanje u ratama nije moguće

Drugi kursevi

Prethodno
Sljedeće
Prijavi se
Python
750 KM
Prijavi se
Plaćanje u ratama nije moguće