Osnove Cloud tehnologije

Kroz ovaj kurs ćete se na praktičan način upoznati sa najvrednijom tehnologijom današnjice – Cloud tehnologijom, kroz servise Amazon Web Service, Microsoft Azure i Google Cloud, koji su ujedno i najveći cloud provajderi na svijetu.
Predavač:
496 KM
620 KM

Detaljnije

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Najjednostavnije rečeno, cloud computing, odnosno računarstvo u oblaku, predstavlja distribuirane digitalne infrastrukturne resurse i servise koji putem interneta ili neke druge mreže pružaju usluge korisniku, pri čemu za aranžman korištenja te infrastrukture korisnik plaća samo vrijeme korištenja iste.
U okviru ovog kursa kao polaznici ćete prvenstveno spoznati osnovni koncept rada i principe cloud tehnologije a potom ćemo ne samo teorijski nego i praktično obraditi i koristiti servise tri najveća cloud provajdera u svijetu a to su Amazon Web Service, Microsoft Azure i Google Cloud Provider. Kompletan program prati pripreme osnovnih cloud sertifikata za AWS, Azure i GCP.

Šta ćete naučiti

Sadržaj kursa

– Uvod u kurs
– Uvod u cloud tehnologiju – tri najveća cloud provajdera

– Osnove cloud tehnologije kroz servise i benefite AWS-a
– Kreiranje naloga na AWS-u

– Završetak kreiranja naloga na AWS-u
– IAM servis

– EC2 servis (prvi dio)

– EC2 servis i EBS (drugi dio)

– ELB servis
– Route53 servis

– S3 servis

– Database servisi (prvi dio)

– Database servisi (drugi dio)

– VPC & Networking

– Cloud Monitoring servisi i Billing

– Cloud Security – SRM (prvi dio)

– Cloud Security servisi – WAF, Inspector… (drugi dio)

– AWS Architecting (Well Architected Framework)

– Online testovi za AWS Cloud Practitioner sertifikat (prvi dio)

– Online testovi za AWS Cloud Practitioner sertifikat (drugi dio)

– Online testovi za AWS Cloud Practitioner sertifikat (treći dio)

– Uvod u Google Cloud Provider
– Komparacija AWS sa GCP servisima

– Kreiranje naloga
– Rad sa GCP GCE servisom

– Ostali servisi

– Uvod u Microsoft Azure
– Komparacija AWS i GCP sa Microsoft Azure servisima

– Kreiranje naloga
– Rad sa Azure Blob servisom

– Ostali servisi

– Priprema za sertifikaciju
– Praktični zadatak – dizanje WordPress-a u AWS-u, GCP i MA.

O predavaču

Zahvaljujući mojoj radoznalosti, ali i egu sa 16 godina počeo sam praviti prve web sajtove u HTML-u i CSS-u, usputno sticao znanja u radu sa programima Adobe Photoshop i Illustrator odnosno znanja iz oblasti dizajna, da bi potom igrom prilika tu supu začinio znanjima iz marketinga, prevashodno digitalnog. Prvi “profesionalni” ulazak u IT vode bio je sa kompanijom JSGuru gdje se orijentišem na, za mene, ali i za firmu u poslovnom smislu, tada potpuno nepoznatu tehnologiju – cloud, pokrećem prvu cloud zajednicu u Banja Luci – AWS User Group Banja Luka, stičem prve sertifikate u AWS Cloud tehnologiji i uspijevam zajedno sa timom koji sam predvodio da uvrstim cloud servis kao novu uslugu moje tadašnje kompanije..

Informacije

  • 13.09.2021 - 03.12.2021

Večernji termini radnim danima.

36 časova
Petra Preradovića 12, Banja Luka

Online ili u učionici

Za pojedine kurseve omogućili smo uživo u učionici i online u realnom vremenu.

Nastava u učionici – Obuke se odvijaju u našem prostoru u Banjaluci, na adresi Petra Preradovića 12.

Online – Obuka se odvija putem naše online platforme za edukaciju u realnom vremenu. Svi polaznici koji pohađaju nastavu na ovaj način imaju dvostranu interakciju sa predavačima i mogućnost razmjene materijala, baš kao da su u učionici.

Napomena: Online nastava nije moguća na svim kursevima koje nudi Q Station.

Plaćanje

Na 4 jednake mjesečne rate bez kamate
Svim polaznicima omogućavamo da cijenu kursa plate u četiri jednake mjesečne rate bez kamate uz minimalnu papirologiju.

Plaćenje u 24 mjesečne rate sa grejs periodom od 9 mjeseci bez kamata
Zahvaljujući partnerstvu sa Agencijom za razvoj preduzeća (EDA) i MF Bankom, omogućili smo za naše polaznike i beskamatne kredite za kurseve (jedan ili više kurseva – npr. osnovni i napredni kurs) čiji je ukupni iznos preko 1000.00KM. Time je omogućeno da kurseve plaćate tek nakon 9 mjeseci od početka prvog kursa (grejs period) do 24 rate bez ikakvih kamata i troškova obrade kredita. Uslov za dobijanje ovog beskamatnog kredita jeste da na bilo koji način vi ili sudužnik (može biti i član porodice) možete dokazati da ostvarujete mjesečni prihod u minimalnom iznosu od vrijednosti mjesečne rate kredita.

Cjelokupan iznos
Svim polaznicima koji odluče unaprijed platiti cjelokupan iznos kursa odobrava se dodatnih 5% popusta na ugovorenu cijenu kursa.

Napomena: Cijene kurseva su izražene u konvertibilnim markama i bez PDV-a (17%).

Često postavljena pitanja

Bilo da ste odabrali kurs u učionici (u Banja Luci) ili online, vi ćete imati direktnu interakciju sa predavačem u realnom vremenu i radićete prema istom planu i programu. Iz tih razloga, nema razlike u kvalitetu izvođenja nastave bez obzira na način na koji pohađate kurs.

Većina naših kurseva organizovana je po principu 3+1. Tokom prvog dijela, odnosno 3 mjeseca aktivne obuke (12 sedmica / 24 blok časa/ 48 školskih časova / 36 sati nastave), na časovima stičete znanja planirana kroz plan i program kursa. Drugi dio obuke se odnosi na samostalni rad bez učešća predavača (s tim da imate jednu “Joker pomoć”). Cilj praktičnog dijela kursa je da dokažete svoje stečeno znanje na realnom projektu koji je ujedno i vaša sertifikacija, ali i da imate samostalni rad kojeg možete pokazati i demonstrirati potencijalno novom poslodavcu ili novom klijentu.

Svaki kurs možete platiti  na više jednakih mjesečnih rata bez  troškova obrade i kamata. Procedura je vrlo jednostavna, a podrazumijeva potpisivanje Ugovora bez ikakvih garancija i posebnih uslova. Ukoliko Vam broj mjesečnih rata odabranog kursa nije dovoljan i treba Vam više vremena za otplatu, možete iskoristiti mogućnost plaćanja putem MF Banke, zahvaljujući parterstvu sa Agencijom za razvoj preduzeća (EDA). MF Banka Vam omogućava kreditiranja sa grejs periodom od 9 mjeseci i mogućnost plaćanja do 24 mjesečne rate, bez kamate.

Ukoliko nemate vlastiti laptop, to nije prepreka pohađanju nastave. Mi ćemo vam obezbijediti potrebnu opremu – desktop računare i laptope koje ustupamo polaznicima na korištenje za vrijeme trajanja nastave. Ipak, naša preporuka je da imate vlastiti računar i da ga koristite na časovima radi ispunjavanja zadataka i daljeg usavršavanja.

Povezani kursevi

Cijena mjesečne rate već od 59.00KM

Drugi kursevi

Previous
Next
Prijavi se
Osnove Cloud tehnologije
496 KM
Prijavi se
Cijena mjesečne rate već od 59.00KM