Backend – Java Script i Node.js Zero to Hero

Po završetku ovog kursa polaznici će steći znanje potrebno za pisanje modernih backend aplikacija. Kroz interaktivnu obuku, imaće mogućnost da nauče potrebne vještine i alate kojima ćete se svakodnevno služiti kroz svoju IT karijeru.
Predavač:
425 KM
499 KM

Detaljnije

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tokom ovog kursa upoznaćete se sa backend developmentom u node-u i javascriptu. Imaćete priliku da naučite kako napisati back-end API i kako povezati isti sa bazom podataka i servirati podatke frontend-u. Proći ćemo zajedno kroz upoznavanje sa osnovnim alatima za programiranje na backend-u i version control sistemom: VS code, Postman, “GIT”. Takođe, naučićemo kako pravilo organizovati projekat i pisati clean code. Zajedničkim radom napisaćemo manju backend aplikaciju koju ćemo povezati sa bazom podataka. Naučićemo kako čuvati assete kao što su slike i fajlovi na popularnom AWS s3 serveru koji danas koristi skoro svaka IT firma. Sa završetkom ovoga kursa steći ćete znanje da samostalno pišete manje backend aplikacije, kao i mogućnost da samostalno ili uz pomoć naprednog kursa steknete znanje za prvo zaposlenje na poziciji backend developera. Ovaj kurs je predviđen za početnike ili frontend developere koji svoju karijeru dalje žele da šire u pravcu full stack developera.

Šta ćete naučiti

Sadržaj kursa

– Upoznavanje sa tipovima podataka
– Šta su to funkcije i kako ih pozivamo
– Kako raditi sa objektima i nizovima
– Node.js moduli i kako ih exportovati
– Kako frontend ili mobile app komunicira sa backend API-em

– Instalacija node.js-a i paket managera (npm i yarn)
– Kako preuzeti i instalirati Postman-a 
– Instalacija i podešavanje git-a i github racuna
– Podešavanje lokalne baze podataka
– Instalacija i introdukcija sa popularnim VS Code editorom

– Kreiranje Api-a koji će slušati naše poziv na apllikaciju
– Kako dodati statičke podatke i vratiti ih front-end aplikaciji
– Povezivanje sa bazom podataka
– Čuvanje, obnavljanje i potraživanje i brisanje podataka iz baze preko back-end node.js aplikacije
– Kako validitari podatke koji nam korisnici šalju i kako zaštititi na API
– Komitovanje našeg koda na github i rješavanje prvog git conflicta
– Suradnja sa ostalim polaznicima na kursu u kreiranju zajednočkog Featura (kako funkcioneše rad u timu i kako raditi na istom projektu)

– Kako instalirati i podesiti docker
– Docker image and containers
– Šta je to DockerFile
– Kako napraviti lokalno okruženje preko docker-compose-a

O predavaču

Petar Aranđić
Petar Aranđić

Backend developer

Ja sam full stack developer i trenutno radim u kompaniji JSGuru. Kao osoba koju je jos od malih nogu interesovalo kako mašine i računari funkcionišu moj put u IT i development uopšte nije iznenađujuć. Oduvijek sam znao da će moja karijera ići u pravcu nekog inžinjera. Sa programiranjem sam se prvi put ozbiljnije upoznao na fakultetu gdje sam imao priliku da naučim prve korake u Java programskom jeziku. Nakon toga..

Informacije

  • 07.03.2022 - 10.06.2022

Večernji termini radnim danima.

48 časova
Online

Online ili u učionici

Za pojedine kurseve omogućili smo uživo u učionici i online u realnom vremenu.

Nastava u učionici – Obuke se odvijaju u našem prostoru u Banjaluci, na adresi Petra Preradovića 12.

Online – Obuka se odvija putem naše online platforme za edukaciju u realnom vremenu. Svi polaznici koji pohađaju nastavu na ovaj način imaju dvostranu interakciju sa predavačima i mogućnost razmjene materijala, baš kao da su u učionici.

Napomena: Online nastava nije moguća na svim kursevima koje nudi Q Station.

Plaćanje

Na 4 jednake mjesečne rate bez kamate
Svim polaznicima omogućavamo da cijenu kursa plate u četiri jednake mjesečne rate bez kamate uz minimalnu papirologiju.

Plaćenje u 24 mjesečne rate sa grejs periodom od 9 mjeseci bez kamata
Zahvaljujući partnerstvu sa Agencijom za razvoj preduzeća (EDA) i MF Bankom, omogućili smo za naše polaznike i beskamatne kredite za kurseve (jedan ili više kurseva – npr. osnovni i napredni kurs) čiji je ukupni iznos preko 1000.00KM. Time je omogućeno da kurseve plaćate tek nakon 9 mjeseci od početka prvog kursa (grejs period) do 24 rate bez ikakvih kamata i troškova obrade kredita. Uslov za dobijanje ovog beskamatnog kredita jeste da na bilo koji način vi ili sudužnik (može biti i član porodice) možete dokazati da ostvarujete mjesečni prihod u minimalnom iznosu od vrijednosti mjesečne rate kredita.

Cjelokupan iznos
Svim polaznicima koji odluče unaprijed platiti cjelokupan iznos kursa odobrava se dodatnih 5% popusta na ugovorenu cijenu kursa.

Napomena: Cijene kurseva su izražene u konvertibilnim markama i bez PDV-a (17%).

Često postavljena pitanja

Bilo da ste odabrali kurs u učionici (u Banja Luci) ili online, vi ćete imati direktnu interakciju sa predavačem u realnom vremenu i radićete prema istom planu i programu. Iz tih razloga, nema razlike u kvalitetu izvođenja nastave bez obzira na način na koji pohađate kurs.

Većina naših kurseva organizovana je po principu 3+1. Tokom prvog dijela, odnosno 3 mjeseca aktivne obuke (12 sedmica / 24 blok časa/ 48 školskih časova / 36 sati nastave), na časovima stičete znanja planirana kroz plan i program kursa. Drugi dio obuke se odnosi na samostalni rad bez učešća predavača (s tim da imate jednu “Joker pomoć”). Cilj praktičnog dijela kursa je da dokažete svoje stečeno znanje na realnom projektu koji je ujedno i vaša sertifikacija, ali i da imate samostalni rad kojeg možete pokazati i demonstrirati potencijalno novom poslodavcu ili novom klijentu.

Svaki kurs možete platiti  na više jednakih mjesečnih rata bez  troškova obrade i kamata. Procedura je vrlo jednostavna, a podrazumijeva potpisivanje Ugovora bez ikakvih garancija i posebnih uslova. Ukoliko Vam broj mjesečnih rata odabranog kursa nije dovoljan i treba Vam više vremena za otplatu, možete iskoristiti mogućnost plaćanja putem MF Banke, zahvaljujući parterstvu sa Agencijom za razvoj preduzeća (EDA). MF Banka Vam omogućava kreditiranja sa grejs periodom od 9 mjeseci i mogućnost plaćanja do 24 mjesečne rate, bez kamate.

Ukoliko nemate vlastiti laptop, to nije prepreka pohađanju nastave. Mi ćemo vam obezbijediti potrebnu opremu – desktop računare i laptope koje ustupamo polaznicima na korištenje za vrijeme trajanja nastave. Ipak, naša preporuka je da imate vlastiti računar i da ga koristite na časovima radi ispunjavanja zadataka i daljeg usavršavanja.

Povezani kursevi

Cijena mjesečne rate već od 59.00KM

Drugi kursevi

Prethodno
Sljedeće
Prijavi se
Backend – Java Script i Node.js Zero to Hero
425 KM
Prijavi se
Cijena mjesečne rate već od 59.00KM