Java Script + React i Node.js

Poznajete osnove Front-End tehnologija kao što su HTML i CSS? Želite da naučite JavaScritp i krenete da govorite jezikom web-a? Ovo je idealan kurs za vas!
Predavač:
650 KM
750 KM

Detaljnije

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Uvod u kod kroz opsežne primjere, dok vježbe i projekti kroz cijeli kurs pružaju praktično iskustvo pisanja sopstvenih programa. Prvo ćete naučiti osnovnu strukturu JavaScript jezika. Zatim ćete naučiti o rukovanju greškama i ispravljanju istih, modularnosti, asinhronom programiranju. Nakon toga, slijedi prelazak na React gdje ćete učiti sve kroz pravljenje više manjih aplikacija.

Šta ćete naučiti

Sadržaj kursa

– O Javascriptu
– Šta je React?

– Brojevi
– Stringovi
– Operatori dodjele
– Aritmeticki operatori
– Operatori poređenja
– Logički operatori
– Prazne vrijednosti
– Konverzije tipova

– Promjenljive
–  Životni vijek promjenljivih
– Izrazi
– Uslovi
– Petlje
– Manipulacija stringovima   
– Komentari

– Definisanje funkcije
– Parametri
– Povratne vrijednosti
– Anonimne funkcije
– Rekurzivne funkcije
– Arrow funkcije
– Stek poziva
– Funkcije kao parametri

– Objekti
– Kolekcije
– Niz
– Lista
– Red
– Mapa
– Iteratori
– JSON
– Math
– Biblioteke

– Uvod
– JSX
– Funkcionalne komponente
– Životni ciklus komponente
– Props
– Stanja u React komponentama
– Hooks
– API klijent u React-u

– Upoznavanje sa Node.js
– Upoznavanje sa razlikama frontend-a i backend-a
– Osnove Node.js

O predavaču

Ja sam diplomirani inženjer elektrotehnike iz oblasti softverskog inženjerstva. Trenutno sam zaposlen u kompaniji Klika na poziciji Full-Stack Developera. Za programiranje sam se počeo interesovati još u osnovnoj školi, a tokom srednje škole sam odlučio da je programiranje nešto čim želim da se bavim u budućnosti. Sa tim ciljem sam upisao Elektrotehnički fakultet u Banjoj Luci, gdje sam stekao dosta znanja iz oblasti programiranja. Trenutno težim ka tome da usavršim znanja iz tehnologija koje već poznajem, kao i da naučim neke nove tehnologije i programske jezike sa kojima nisam imao prilike da se bavim.
Petar Aranđić
Petar Aranđić

Backend developer

Ja sam full stack developer i trenutno radim u kompaniji JSGuru. Kao osoba koju je jos od malih nogu interesovalo kako mašine i računari funkcionišu moj put u IT i development uopšte nije iznenađujuć. Oduvijek sam znao da će moja karijera ići u pravcu nekog inžinjera. Sa programiranjem sam se prvi put ozbiljnije upoznao na fakultetu gdje sam imao priliku da naučim prve korake u Java programskom jeziku. Nakon toga..

Informacije

  • 12.09.2022 - 16.12.2022

Večernji termini radnim danima.

48 časova
Online

Način izvođenja nastave

Za pojedine kurseve omogućili smo uživo u učionici i online u realnom vremenu.

Nastava u učionici – Obuke se odvijaju u našem prostoru u Banjaluci, na adresi Petra Preradovića 12.

Online – Obuka se odvija putem naše online platforme za edukaciju u realnom vremenu. Svi polaznici koji pohađaju nastavu na ovaj način imaju dvostranu interakciju sa predavačima i mogućnost razmjene materijala, baš kao da su u učionici.

Napomena: Online nastava nije moguća na svim kursevima koje nudi Q Station.

Plaćanje

Na 4 jednake mjesečne rate bez kamate
Svim polaznicima omogućavamo da cijenu kursa plate u četiri jednake mjesečne rate bez kamate uz minimalnu papirologiju.

Plaćenje u 24 mjesečne rate sa grejs periodom od 9 mjeseci bez kamata
Zahvaljujući partnerstvu sa Agencijom za razvoj preduzeća (EDA) i MF Bankom, omogućili smo za naše polaznike i beskamatne kredite za kurseve (jedan ili više kurseva – npr. osnovni i napredni kurs) čiji je ukupni iznos preko 1000.00KM. Time je omogućeno da kurseve plaćate tek nakon 9 mjeseci od početka prvog kursa (grejs period) do 24 rate bez ikakvih kamata i troškova obrade kredita. Uslov za dobijanje ovog beskamatnog kredita jeste da na bilo koji način vi ili sudužnik (može biti i član porodice) možete dokazati da ostvarujete mjesečni prihod u minimalnom iznosu od vrijednosti mjesečne rate kredita.

Cjelokupan iznos
Svim polaznicima koji odluče unaprijed platiti cjelokupan iznos kursa odobrava se dodatnih 5% popusta na ugovorenu cijenu kursa.

Napomena: Cijene kurseva su izražene u konvertibilnim markama i bez PDV-a (17%).

Često postavljena pitanja

Bilo da ste odabrali kurs u učionici (u Banja Luci) ili online, vi ćete imati direktnu interakciju sa predavačem u realnom vremenu i radićete prema istom planu i programu. Iz tih razloga, nema razlike u kvalitetu izvođenja nastave bez obzira na način na koji pohađate kurs.

Većina naših kurseva organizovana je po principu 3+1. Tokom prvog dijela, odnosno 3 mjeseca aktivne obuke (12 sedmica / 24 blok časa/ 48 školskih časova / 36 sati nastave), na časovima stičete znanja planirana kroz plan i program kursa. Drugi dio obuke se odnosi na samostalni rad bez učešća predavača (s tim da imate jednu “Joker pomoć”). Cilj praktičnog dijela kursa je da dokažete svoje stečeno znanje na realnom projektu koji je ujedno i vaša sertifikacija, ali i da imate samostalni rad kojeg možete pokazati i demonstrirati potencijalno novom poslodavcu ili novom klijentu.

Svaki kurs možete platiti  na više jednakih mjesečnih rata bez  troškova obrade i kamata. Procedura je vrlo jednostavna, a podrazumijeva potpisivanje Ugovora bez ikakvih garancija i posebnih uslova. Ukoliko Vam broj mjesečnih rata odabranog kursa nije dovoljan i treba Vam više vremena za otplatu, možete iskoristiti mogućnost plaćanja putem MF Banke, zahvaljujući parterstvu sa Agencijom za razvoj preduzeća (EDA). MF Banka Vam omogućava kreditiranja sa grejs periodom od 9 mjeseci i mogućnost plaćanja do 24 mjesečne rate, bez kamate.

Ukoliko nemate vlastiti laptop, to nije prepreka pohađanju nastave. Mi ćemo vam obezbijediti potrebnu opremu – desktop računare i laptope koje ustupamo polaznicima na korištenje za vrijeme trajanja nastave. Ipak, naša preporuka je da imate vlastiti računar i da ga koristite na časovima radi ispunjavanja zadataka i daljeg usavršavanja.

Povezani kursevi

Cijena mjesečne rate već od 59.00KM

Drugi kursevi

Prethodno
Sljedeće
Prijavi se
Java Script + React i Node.js
650 KM
Prijavi se
Cijena mjesečne rate već od 59.00KM