Java

Java programski jezik je trenutno među najpopularnijim programskim jezicima uglavnom zbog toga što je široko primjenjiv i kompatibilan sa raznim uređajima. Može koristiti za veliki broj različitih primjena kao što su: razvoj softvera, mobilnih aplikacija, i velikih sistema. Od 2019, 88% tržišta pametnih telefona koristi Android operativni sistem koji je pisan u upravo u ovom programskom jeziku. Znanje iz ove oblasti Vam otvara mnogobrojna nova vrata kao programeru.
Predavač:
540 KM
650 KM

Detaljnije

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tokom ovog kursa ćemo se upoznati sa osnovnim konceptima programiranja (kao što je objektno-orijentisano programiranje) kroz programski jezik Java. Naučićemo kako da pripremimo razvojno okruženje za programiranje i za šta se koristi. Da li ste čuli za Gradle i Maven alate? Upoznaćemo se i sa njima! Na kraju radimo na samostalnom, malom projektu, koji će nam pomoći da usavršimo znanje i upoznamo se sa izazovima programiranja na zanimljivim primjerima.

Šta ćete naučiti

Sadržaj kursa

– Šta je Java?
– Koncepti objektno-orijentisanog programiranja
– Arhitektura Java programskog jezika
– Kreiranje prvog Java programa

– Java Tokeni
– Promjenjive i tipovi podataka
– Rad sa promjenjivim
– Konverzija tipova
– Operatori

– If naredba
– For petlja
– While petlja
– Rad sa nizovima

– Upoznavanje sa klasama
– Konstruktori 
– This referenca
– Destruktori i „garbage collection“

– Upoznavanje sa nasljeđivanjem
– Kreiranje izvedene klase
– Prepisivanje metoda
– Final ključna riječ

– Statičke promjenjive
– Statičke metode
– Apstraktne klase
– Interfejsi

– Upoznavanje sa mehanizmom rukovanja izuzecima
– Tipovi izuzetaka
– Rad sa try/catch mehanizmom
– Rad sa finaly blokom
– Propagacija izuzetaka

– Kreiranje niti
– Kontrola rada sa nitima

– Otvaranje fajla
– Čitanje i pisanje podataka iz/u fajl

– Upoznavanje sa Maven alatom
– Upoznavanje sa Gradle alatom

– Uvod
– Priprema okruženja za korištenje GIT-a
– Korištenje GIT-a

– Kratki test poznavanja programskog jezika Java
– Samostalna izrada jednostavnog projekta

O predavaču

Nikola Karpić

Softverski inženjer

Programiranjem se aktivno bavim već deset godina. Interesovanje je počelo veću osnovnoj školi i od tada sam bio na raznim takmičenjima na kojima sam ostvario zavidne rezultate. Trenutno radim kao softverski inženjer. Ono što ovaj posao čini zanimljivim je to što programiranjem možemo olakšati život i sebi i drugima. U slobodno vrijeme volim da istražujem novosti iz IT oblasti, a bavim se i kreiranjem računarski kontrolisanih uređaja za razne primjene. Veseo sam, volim da se družim i razmjenjujem znanja. Radujem se upoznavanju svih vas!

Informacije

  • 12.09.2022 - 02.12.2022

Večernji termini radnim danima.

40 časova
Online

Način izvođenja nastave

Za pojedine kurseve omogućili smo uživo u učionici i online u realnom vremenu.

Nastava u učionici – Obuke se odvijaju u našem prostoru u Banjaluci, na adresi Petra Preradovića 12.

Online – Obuka se odvija putem naše online platforme za edukaciju u realnom vremenu. Svi polaznici koji pohađaju nastavu na ovaj način imaju dvostranu interakciju sa predavačima i mogućnost razmjene materijala, baš kao da su u učionici.

Napomena: Online nastava nije moguća na svim kursevima koje nudi Q Station.

Plaćanje

Na 4 jednake mjesečne rate bez kamate
Svim polaznicima omogućavamo da cijenu kursa plate u četiri jednake mjesečne rate bez kamate uz minimalnu papirologiju.

Plaćenje u 24 mjesečne rate sa grejs periodom od 9 mjeseci bez kamata
Zahvaljujući partnerstvu sa Agencijom za razvoj preduzeća (EDA) i MF Bankom, omogućili smo za naše polaznike i beskamatne kredite za kurseve (jedan ili više kurseva – npr. osnovni i napredni kurs) čiji je ukupni iznos preko 1000.00KM. Time je omogućeno da kurseve plaćate tek nakon 9 mjeseci od početka prvog kursa (grejs period) do 24 rate bez ikakvih kamata i troškova obrade kredita. Uslov za dobijanje ovog beskamatnog kredita jeste da na bilo koji način vi ili sudužnik (može biti i član porodice) možete dokazati da ostvarujete mjesečni prihod u minimalnom iznosu od vrijednosti mjesečne rate kredita.

Cjelokupan iznos
Svim polaznicima koji odluče unaprijed platiti cjelokupan iznos kursa odobrava se dodatnih 5% popusta na ugovorenu cijenu kursa.

Napomena: Cijene kurseva su izražene u konvertibilnim markama i bez PDV-a (17%).

Često postavljena pitanja

Bilo da ste odabrali kurs u učionici (u Banja Luci) ili online, vi ćete imati direktnu interakciju sa predavačem u realnom vremenu i radićete prema istom planu i programu. Iz tih razloga, nema razlike u kvalitetu izvođenja nastave bez obzira na način na koji pohađate kurs.

Većina naših kurseva organizovana je po principu 3+1. Tokom prvog dijela, odnosno 3 mjeseca aktivne obuke (12 sedmica / 24 blok časa/ 48 školskih časova / 36 sati nastave), na časovima stičete znanja planirana kroz plan i program kursa. Drugi dio obuke se odnosi na samostalni rad bez učešća predavača (s tim da imate jednu “Joker pomoć”). Cilj praktičnog dijela kursa je da dokažete svoje stečeno znanje na realnom projektu koji je ujedno i vaša sertifikacija, ali i da imate samostalni rad kojeg možete pokazati i demonstrirati potencijalno novom poslodavcu ili novom klijentu.

Svaki kurs možete platiti  na više jednakih mjesečnih rata bez  troškova obrade i kamata. Procedura je vrlo jednostavna, a podrazumijeva potpisivanje Ugovora bez ikakvih garancija i posebnih uslova. Ukoliko Vam broj mjesečnih rata odabranog kursa nije dovoljan i treba Vam više vremena za otplatu, možete iskoristiti mogućnost plaćanja putem MF Banke, zahvaljujući parterstvu sa Agencijom za razvoj preduzeća (EDA). MF Banka Vam omogućava kreditiranja sa grejs periodom od 9 mjeseci i mogućnost plaćanja do 24 mjesečne rate, bez kamate.

Ukoliko nemate vlastiti laptop, to nije prepreka pohađanju nastave. Mi ćemo vam obezbijediti potrebnu opremu – desktop računare i laptope koje ustupamo polaznicima na korištenje za vrijeme trajanja nastave. Ipak, naša preporuka je da imate vlastiti računar i da ga koristite na časovima radi ispunjavanja zadataka i daljeg usavršavanja.

Povezani kursevi

Cijena mjesečne rate već od 59.00KM

Drugi kursevi

Prethodno
Sljedeće
Prijavi se
Java
540 KM
Prijavi se
Cijena mjesečne rate već od 59.00KM