Frontend Web programiranje – Kurs za početnike

Želite da postanete web developer/programer? Ovo je savršen kurs za vas. Na ovom kursu ćete naučiti osnovne web programske jezike sa kojima se možete otisnuti u svijet izrade web sajtova i web aplikacija.
Predavač:
480 KM
550 KM

Detaljnije

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ukoliko razmišljate o usmjerenju ili prekvalifikaciji u programera, ovo je idealan kurs za vas. Naš kurs frontend web development-a prilagođen je za apsolutne početnike pa tako ne zahtjeva nikakva prethodna znanja iz oblasti IT-a i programiranja. Na ovom kursu ćete savladati osnovne web programske jezike sa kojima ćete moći da razvijate web sajtove i web aplikacije, što ćete i raditi na ovom kursu.

Šta ćete naučiti

Sadržaj kursa

– Međusobno upoznavanje
– Predstavljanje sadržaja kursa
– Kako zapravo internet funkcioniše?
– Kako funkcionišu web stranice / aplikacije?
– Šta je potrebno da uđete u svijet weba?
– Gdje pronaći pomoć ako vam zatreba?
– Front-End and Back-End
– Šta zapravo rade HTML/CSS/JS?
– Uvod u HTML i šta je on zapravo
– Anatomija HTML tagova
– Block vs. Inline Elements
– Divs and Spans
– Šta ćemo praviti
– HTML Personal Site
– Šta je HTML Boilerplate?
– Kako strukturirati HTML?
– HTML Paragraph Elementi
– HTML Heading Elementi
– HTML Liste
– HTML Image Elementi
– HTML Linkovi i Anchor Tagovi
– HTML Komentari
– Predstavljanje Chrome Inspectora

– HTML Tables
– Korištenje HTML Tabela za Layout
– HTML Tabele rješenja
– HTML Forme
– Forms u praksi – Kreiranje kontakt formi

– Uvodno predavanje o CSS-u
– Inline CSS
– Internal CSS
– External CSS
– Kako debagovati CSS kode
– Anatomija CSS Sintakse
– CSS Selektori
– Klase i Id-jevi
– Korištenje CSS-a za Personalni Sajt
– Šta su Favikoni?
– Box Model stilizovanja web stranice
– CSS Display Property
– CSS Statično i Relativno pozicioniranje
– Apsolutno pozicioniranje
– Umjetnost pozicioniranja elemenata CSS-om
– Stilizovanje fonta
– Dodavanje kontenta
– CSS Sizing
– CSS Float and Clear
– Stilizovanje Personalnog Web Sajta
– Rješenja – Flex-Basis, Grow, & Shrink
– Align-Content & Align-Self

– Uvodno predavanje u Javascript  
– Zašto je JavaScript super?  
– JavaScript Brojevi  
– Javascript Alerts  
– Tipovi podataka  
– Javascript Varijable  
– Updejtovanje Varijabli  
– Const & Var  
– Booleans  
– Imena i pravila za Javascript varijable  
– Stringovi  
– Spajanje stringova  
– Dužina stringova i ispisivanje broja karaktera  – Osnovni aritmetički i modularni operatori u Javascript-u  – Increment and Decrement Expressions  
– Funkcije: Kreiranje i pozivanje funkcija  
– Funkcije: Parametri i argumenti  
– Funkcije: Outputs & Return Values

O predavaču

Milorad Smiljanić
Milorad Smiljanić

Frontend Web Developer

Sa kreiranjem web stranica započeo sam 2014. Moj prvi korak bio je učenje i istraživanje HTML-a i CSS-a, nakon nekog vremena otkrio sam mnoge zanimljive stvari i postao Javascript entuzijasta i zaljubljenik u kodiranje. Volim da učim nove stvari i da svakog dana budem u korak sa novim tehnologijama.

Informacije

  • 12.09.2022 - 16.12.2022

Večernji termini radnim danima.

36 časova
Nastava u učionici / online

Način izvođenja nastave

Za pojedine kurseve omogućili smo uživo u učionici i online u realnom vremenu.

Nastava u učionici – Obuke se odvijaju u našem prostoru u Banjaluci, na adresi Petra Preradovića 12.

Online – Obuka se odvija putem naše online platforme za edukaciju u realnom vremenu. Svi polaznici koji pohađaju nastavu na ovaj način imaju dvostranu interakciju sa predavačima i mogućnost razmjene materijala, baš kao da su u učionici.

Napomena: Online nastava nije moguća na svim kursevima koje nudi Q Station.

Plaćanje

Na 4 jednake mjesečne rate bez kamate
Svim polaznicima omogućavamo da cijenu kursa plate u četiri jednake mjesečne rate bez kamate uz minimalnu papirologiju.

Plaćenje u 24 mjesečne rate sa grejs periodom od 9 mjeseci bez kamata
Zahvaljujući partnerstvu sa Agencijom za razvoj preduzeća (EDA) i MF Bankom, omogućili smo za naše polaznike i beskamatne kredite za kurseve (jedan ili više kurseva – npr. osnovni i napredni kurs) čiji je ukupni iznos preko 1000.00KM. Time je omogućeno da kurseve plaćate tek nakon 9 mjeseci od početka prvog kursa (grejs period) do 24 rate bez ikakvih kamata i troškova obrade kredita. Uslov za dobijanje ovog beskamatnog kredita jeste da na bilo koji način vi ili sudužnik (može biti i član porodice) možete dokazati da ostvarujete mjesečni prihod u minimalnom iznosu od vrijednosti mjesečne rate kredita.

Cjelokupan iznos
Svim polaznicima koji odluče unaprijed platiti cjelokupan iznos kursa odobrava se dodatnih 5% popusta na ugovorenu cijenu kursa.

Napomena: Cijene kurseva su izražene u konvertibilnim markama i bez PDV-a (17%).

Često postavljena pitanja

Bilo da ste odabrali kurs u učionici (u Banja Luci) ili online, vi ćete imati direktnu interakciju sa predavačem u realnom vremenu i radićete prema istom planu i programu. Iz tih razloga, nema razlike u kvalitetu izvođenja nastave bez obzira na način na koji pohađate kurs.

Većina naših kurseva organizovana je po principu 3+1. Tokom prvog dijela, odnosno 3 mjeseca aktivne obuke (12 sedmica / 24 blok časa/ 48 školskih časova / 36 sati nastave), na časovima stičete znanja planirana kroz plan i program kursa. Drugi dio obuke se odnosi na samostalni rad bez učešća predavača (s tim da imate jednu “Joker pomoć”). Cilj praktičnog dijela kursa je da dokažete svoje stečeno znanje na realnom projektu koji je ujedno i vaša sertifikacija, ali i da imate samostalni rad kojeg možete pokazati i demonstrirati potencijalno novom poslodavcu ili novom klijentu.

Svaki kurs možete platiti  na više jednakih mjesečnih rata bez  troškova obrade i kamata. Procedura je vrlo jednostavna, a podrazumijeva potpisivanje Ugovora bez ikakvih garancija i posebnih uslova. Ukoliko Vam broj mjesečnih rata odabranog kursa nije dovoljan i treba Vam više vremena za otplatu, možete iskoristiti mogućnost plaćanja putem MF Banke, zahvaljujući parterstvu sa Agencijom za razvoj preduzeća (EDA). MF Banka Vam omogućava kreditiranja sa grejs periodom od 9 mjeseci i mogućnost plaćanja do 24 mjesečne rate, bez kamate.

Ukoliko nemate vlastiti laptop, to nije prepreka pohađanju nastave. Mi ćemo vam obezbijediti potrebnu opremu – desktop računare i laptope koje ustupamo polaznicima na korištenje za vrijeme trajanja nastave. Ipak, naša preporuka je da imate vlastiti računar i da ga koristite na časovima radi ispunjavanja zadataka i daljeg usavršavanja.

Povezani kursevi

Cijena mjesečne rate već od 59.00KM

Drugi kursevi

Prethodno
Sljedeće
Prijavi se
Frontend Web programiranje – Kurs za početnike
480 KM
Prijavi se
Cijena mjesečne rate već od 59.00KM