+387 65 45 45 30

Q Station kurs

Projekt menadžment – za početnike

Uspješno poslovanje kompanije je direktno povezano sa sposobnošću da se projekti realizuju unutar zadatih okvira roka i budžeta, kao i da odgovaraju visokim standardima kvaliteta. Ključni element za ovaj uspjeh je upravo projekt menadžment.

850 KM
Banner Projekt menadžment – za početnike

24

Online

4x mjesečne rate

2x sedmično u večernjim terminima

početak

Q Station ti obezbjeđuje

 • Završni sertifikat
 • Podrška predavača
 • Dostupnost materijala
 • Portfolio projekata za CV

PREGLED KURSA

Detalji o kursu Projekt menadžment

Projekt menadžment se bavi planiranjem, organizovanjem i kontrolom resursa potrebnih za uspješno izvođenje projekta sa ciljem da se postigne željeni rezultat u okviru definisanog vremenskog roka i budžeta. To podrazumijeva brzo reagovanje na promjene i sposobnost prilagođavanja situacijama koje nastaju u toku izvođenja projekta. Sve u svemu, projekt menadžment je uzbudljiva igra timskog rada, strategije i sposobnosti da se postignu rezultati u dinamičnom okruženju.

ŠTA ĆEŠ NAUČITI

Ovladaj najbitnijim alatima i znanjima

Šta je projekat

Agilne metodologije

Šta je Gantt chart i kako se koristi

MS Project

Scrum

Kolaborativni alati i rad u njima

SADRŽAJ KURSA

Dva puta sedmično - 24 časa

 • Osnove

  • Definisanje projekta i projekt menadžmenta

 • Tradicionalne vs. agilne metodologije

 • Waterfall: kako planirati i upravljati projektom na “tradicionalan” način

 • Gantt chart: za šta služi, zašto je bitan i na koji način ga izraditi?

 • Osnove MS Projecta

  • Planiranje projekta: aktivnosti, nosioci, resursi i rokovi
  • Upravljanje projektom: praćenje implementacije projekta, pomjeranje aktivnosti, preraspodjela resursa i slično.

 • Rad na primjeru tradicionalnog projekta: primjena alata MS Project

 • Agilne metodologije

  • Kanban i Lean principi
  • Scrum framework ili metodologija
  • Sastanci/ceremonije
  • Uloge (engl. Role)
  • Artifakti
  • Druge agilne metodologije
  • Scrumban: hibridi su realnost

 • Primjena alata za agilno vođenje projekata: rad na praktičnom projektu

 • Projektno budžetiranje, kontrola, monitoring i identifikacije rizika

 • Planiranje i upravljanje ljudskim resursima

 • Vođenje i organizacija timova

  • Kako planirati sastanke
  • Kako sarađivati u timu

 • Upravljanje procesima (engl. Business Process Management)

 • Modeliranje procesa: od definicije do procesnog modela

NASTAVA

Način predavanja

Online nastava

Nastava se odvija putem Zoom platforme i zaista se trudimo da u najvećoj mogućoj mjeri rekreiramo atmosferu iz učionice. Nastava je interaktivna, polaznici mogu međusobno da komuniciraju, postavljaju pitanja predavačima i dijele ekran. Svi video i ostali materijali su dostupni polaznicima nakon predavanja.

Napomena: Online nastava nije moguća na svim kursevima koje nudi Q Station.

TIM PREDAVAČA

Predavač kursa

teacher image
Ljubiša Mićić

Projekt menadžment

Ljubiša Mićić je docent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci iz oblasti Poslovne informatike i dugogodišnji je projekt menadžer u profitnom i neprofitnom sektoru sa desetinama uspješno relizovanih projekata. Vjeruje da su vještine povezane sa planiranjem, upravljanjem i evaluacijom projekta od koristi ne samo budućim IT profesionalcima nego i svakom pojedincu koji mora balansirati vrijeme, resurse i kvalitet u onome šta radi.

PLAĆANJE

Jednostavan način plaćanja

Na 4 jednake mjesečne rate bez kamate
Svim polaznicima omogućeno je plaćanje u 4 mjesečne rate. Prva se plaća nakon potpisa ugovora, a sve ostale idu na mjesečnom nivou.

Cjelokupan iznos
Ukoliko se odlučte da uplatite čitav iznos odjednom, dobijate popust od 5% na ukupnu cijenu kursa.

Poseban popust
Članovi iste porodice ostvaruju popust od 10% na ukupnu cijenu kursa.
Studenti UNIBL imaju popust od 10% na ukupnu cijenu kursa.

*Popusti se ne sabiraju.

Plaćanje u ratama

212,5 KM / 4 mjeseca

Cijena kursa

850 KM

FAQ

Pitanja o kursu

 • Šta radi projekt menadžer?

  Projekt menadžer je odgovoran za planiranje, organizovanje i upravljanje projektom od početka do kraja. To uključuje definisanje ciljeva projekta, raspoređivanje resursa i koordinaciju rada tima.

 • Da li je potrebno određeno predznanje prije početka kursa?

  Za pohađanje ovog kursa nije potrebno da imate određeno predznanje. Kurs je dizajniran tako da početnicima pruži temeljne principe i metodologije, te da se kroz rad i praktične primjere steknu potrebna znanja i vještine.

 • Koje vještine ću steći na kraju ovog kursa?

  Na kursu ćete steći vještine korištenja agilnih metodologija, kao i vještine rada sa alatima za upravljanje i praćenje projekta kroz Kanban i Lean principe, Trello, Asanu i druge kolaborativne alate.

 • Da li ću po završetku kursa biti spreman/a za samostalan rad?

  Po završetku ovog kursa, biti ćete potpuno spremni i osposobljeni za samostalan rad u području projekt menadžmenta. Uz stečena znanja i vještine, bićete spremni da se suočite sa bilo kakvim izazovima koji se pojave u radu na projektima.

Opšta pitanja

 • Da li se kursevi održavaju online ili u učionici?

  Ispod svakog kursa je naznačen i način na koji se održava nastava.

 • Šta da radim ukoliko ne mogu prisustvovati času?

  Javite se predavaču, a čas ćete moći nadoknaditi uz pomoć dostupnih materijala kao i predavača.

 • Kako da znam da je ovaj kurs dobar odabir za mene?

  Uvijek možete doći na Dan otvorenih vrata prije početka same nastave, a svakako i na probni čas. Pregledajte informacije o kursevima na našoj internet stranici i budite slobodni da nas kontaktirate.

 • Da li mogu da se zaposlim nakon završenog kursa?

  Samo znanje i vještine koje ćete steći pohađajući kurseve čine vas konkuretnim na tržištu rada. Uz samostalan rad sigurni smo da ćete biti pravi izbor za poslodavca.

 • Šta dobijam nakon završenog kursa?

  Nakon aktivne obuke, imate mjesec dana da radite na završnom radu koji pregleda vaš predavač. Taj rad, kao i svi drugi tokom pohađanja kursa, ostaju dio vašeg portfolija i mogu vam pomoći pri apliciranju za posao. Takođe, dobijate i sertifikat o stečenom znanju.

 • Šta mi je potrebno od opreme za pohađanje kursa?

  Ukoliko nemate sopstveni laptop, mi ćemo vam isti obezbijediti.

Projekt menadžment – za početnike

Projekt menadžment – za početnike

Ljubiša Mićić
1.5 mjesec

850 KM